อ.สูงเม่น มอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น จ.แพร่ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสูงเม่น จัดกิจกรรมมอบทุนอุปการะเด็กกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิรา ลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562 ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 โดยมีนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น เป็นผู้มอบและในวันเดียวกันนี้ นายอำเภอสูงเม่น มอบเกียรติบัตร เพื่อเป็นการชมเชยหมู่บ้านที่มีผลการดำเนินงานส่งเสริมวินัยการออม ดีเด่น ตามนโยบายกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 2562 จำนวน 38 หมู่บ้าน และโครงการเชิดชูเกียรติกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเหล่าป่าผึ้ง หมู่ 11 , ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลหัวฝาย ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ชายและหญิง) ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสูงเม่น โดยมีนายพยุงศักดิ์ พลลุน นายอำเภอสูงเม่น เป็นผู้มอบ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!