กอ.รมน.จ.น่าน ติดตามและตรวจสอบ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ สร้างฝายกั้นน้ำลำน้ำปัว ที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.ปัว จ.น่าน พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รักษาความมั่นคงภายใน จ.น่าน พร้อมด้วย พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หัวหน้ากลุ่มงานแผนและการข่าวกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.น่าน นายวีรวัฒน์ ไทยกรณ์ ปลัด อ.ปัว นายไสว ศรีใจวงศ์ เจ้าหน้าที่โครงการชลประทานน่าน นายดำเนิน จิณะ ปลัด อบต.ไชยวัฒนา พร้อมผู้นำหมู่บ้านและส่วนที่เกี่ยวข้อง
ร่วมประชุมหารือในเรื่องการเสนอข่าวทางสื่อโทรทัศน์ กรณีราษฎรบ้านท่าควาย หมู่ที่ 3 และบ้านหนาด หมู่ที่ 4 ต.ไชยวัฒนา เกี่ยวกับเรื่องการของบประมาณสร้างฝายกั้นน้ำลำน้ำปัว เนื่องจากได้รับความเสียหายจากพายุวิภา และสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลาก อันเนื่องมาจากความกดอากาศต่ำ ห้วงเดือน สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
จากการลงพื้นที่ตรวจสอบปรากฏว่า ราษฎรในพื้นที่จำนวน 500 หลังคาเรือน มีความเดือดร้อนจริง และอยู่ในระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปยังสำนักงาน จ.น่าน ตามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติ จ.น่าน จากการประชุมหารือ และลงพื้นที่ตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งเป็นเป็นจริง ตามที่สื่อโทรทัศน์ และสื่อต่าง ๆ ได้เสนอข่าวไป
โดย ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จ.น่าน ได้ประสานงานหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยทราบว่าอยู่ในระหว่างการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก จ.น่าน(งบภัยแล้ง) เมื่อได้รับการสั่งจ่ายงบประมาณแล้ว จะสามารถดำเนินการสร้างฝายทดน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กได้ ภายในงบประมาณ 2563 ซึ่ง หากไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในส่วนของ สำนักงาน จ.น่าน (งบภัยแล้ง ประจำปี 2562) ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จะดำเนินการ เสนอไปยังสำนักงานโครงการชลประทานน่าน เพื่อที่จะได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ไปยังกรมชลประทานและงบยุทธศาสตร์ประจำปีของ จ.น่าน ต่อไป ทั้งนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในพื้นที่
จากการพบปะและร่วมหารือ กับตัวแทนชาวบ้าน ของทั้ง 2 หมู่บ้าน ในครั้งนี้ทุกภาคส่วนมีความพึงพอใจ เป็นอย่างมาก และสร้างบรรยากาศในการที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ ทาง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ได้ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์ “กลุ่มฝาย อบต.ไชยวัฒนา” เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสาร ในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยทางผู้แทน ของชาวบ้าน ของทั้ง 2 หมู่บ้าน ต่างมีความดีใจ ที่หน่วยงานได้เข้ายื่นมือให้การช่วยเหลือ พร้อมขอขอบคุณทางกองทัพ และผู้ว่าราชการ จ.น่าน ที่ไม่ทอดทิ้งประชาชน และได้ขอบคุณสื่อมวลชน ที่ได้เสนอข่าวสารของทั้ง 2 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชน ในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!