เช็คกันเลย! ตุลาคมนี้ เงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันไหนเงินเข้า ค่าอะไรบ้าง?

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 : ค่าซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น สินค้าเพื่อการศึกษา จากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน (ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้)

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 : ค่าเดินทาง ด้วยรถโดยสารสาธารณะ แบ่งเป็น รถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บาท, รถ บขส. 500 บาท และรถไฟ 500 บาทต่อคนต่อเดือน

วันที่ 18 ตุลาคม 2562
:ค่าน้ำ 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)
: ค่าไฟ 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อย (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2562- กันยายน 2563 ระยะเวลา 11 เดือน)
รับเงินส่วนลด ค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อเดือน สำหรับร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหารที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 88,189 ราย (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2562) จ่ายเต็มราคาก่อน เดี๋ยวกรมบัญชีกลางโอนเงินคืนให้ตามหลัง

ร่วมแสดงความคิดเห็น