ไฟดับ 5 จังหวัดภาคเหนือ กฟผ.แม่เมาะ ชี้แจงเกิดเหตุขัดข้อง จากสายส่งสถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ ไปยังภาคเหนือตอนบน

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 11.33 น. เกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในเขตภาคเหนือตอนบน บางพื้นที่ ได้แก่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.ลำพูน และ จ.ลำปาง เบื้องต้น สาเหตุเนื่องจากสัญญานป้องกันสายส่ง ที่สถานีไฟฟ้าแรงสูงแม่เมาะ 3 ที่อยู่ภายในพื้นที่ กฟผ.แม่เมาะ  จ.ลำปาง
ตั้งอยู่บริเวณหน้าโรงไฟฟ้าแม่เมาะ สั่งปลดเบรคเกอร์ในระบบสายส่งไฟฟ้า ทำให้ กฟผ.แม่เมาะ ไม่สามารถส่งกระแสไฟฟ้าขนาดแรงดัน 230 กิโลโวลต์ ไปยังพื้นที่จังหวัดภาคเหนือดังกล่าวได้ ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้า
หลังจากเกิดเหตุกระแสไฟฟ้าดับ กฟผ.แม่เมาะ ได้เร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ จากปัญหาที่เกิดขึ้น กฟผ.แม่เมาะ ขออภัยในความไม่สะดวก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!