อ่างเก็บน้ำบ้านตุ้มท่า ต.ท่าจำปี วิกฤตน้ำเริ่มแห้งขอด

อ่างเก็บน้ำบ้านตุ้มท่า ต.ท่าจำปี อ.เมือง จ.พะเยา ส่อแวววิกฤต หลังปริมาณน้ำเริ่มแห้งขอด ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของฤดูฝน แต่มีปริมาณน้ำมีไม่ถึง 20% คาดช่วงฤดูแล้งปีนี้ จะส่งผลกระทบหนักหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มปริมาณน้ำ สำหรับสถานการณ์ปริมาณน้ำที่มีน้อย เกิดจากสาเหตุที่ฝนไม่ตกบริเวณต้นน้ำ จึงทำทำให้ปริมาณน้ำส่อวิกฤต
สภาพน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำตุ้มท่า ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญของชาวบ้านใน ต.ท่าจำปี เริ่มมีปริมาณที่แห้งขอด หลังประสบกับภาวะฝนที่ไม่ตกลงมา บริเวณต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำดังกล่าว จึงส่งผลให้ปริมาณน้ำในขณะนี้ ถึงแม้จะอยู่ในช่วงของฤดูฝน แต่มีปริมาณน้ำเหลือเพียงไม่ถึง 20% ซึ่งสภาพบริเวณท้องอ่าง สามารถมองเห็นเนินดินและผิวดินอยู่ทั่วบริเวณกว้าง
ซึ่งมีมากกว่าปริมาณน้ำของอ่างเก็บน้ำที่มีอยู่ในขณะนี้ โดยคาดว่าสถานการณ์น้ำที่มีปริมาณน้อยดังกล่าวนั้น จะส่งผลกระทบในช่วงของฤดูแล้ง ที่จะมาถึงอย่างแน่นนอน กับสภาวะขาดน้ำหากไม่มีฝนตกลงมาเติมบริเวณอ่างเก็บน้ำในช่วงนี้ และก็จะทำให้พื้นที่
ใน ต.ท่าจำปี ต้องประสบกับภาวะภัยแล้ง ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้อย่างแน่นอน เนื่องจากอ่างเก็บน้ำดังกล่าวนั้น เป็นอ่างเก็บน้ำที่ชาวบ้านในพื้นที่ ถือว่าเป็นอ่างเก็บน้ำหลักที่สำคัญ ที่เกษตรกรใช้ในการทำการเกษตรมาโดยตลอด ซึ่งหากไม่มีน้ำเพิ่มขึ้นในช่วงนี้ สถานการณ์ภัยแล้ง คาดว่าจะส่งผลกระทบในพื้นที่อย่างรุนแรงแน่ในปีนี้            

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!