ผวจ.แพร่หญิงเหล็ก รุดดูอ่างเก็บน้ำแม่ลองมีปริมาณน้ำน้อย ไม่สามารถใช้การได้ หาแนวทางแก้ไขปัญหา

เมื่อวันวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 17.30 น. ที่ผ่านมา นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ พร้อมด้วย นายจรินทร์ เก่งสวนสิทธิ์ นายอำเภอลอง ผู้บริหาร อปท.และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่อ่างเก็บน้ำแม่ลอง ต.บ่อเหล็กลอง
เพื่อเตรียมการแก้ไขปัญหา การขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร ในพื้นที่ประมาณ 700 ไร่ ซึ่งน้ำในอ่างเก็บน้ำมีปริมาณน้ำน้อย ไม่สามารถใช้การได้ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรให้กับเกษตร จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
1. ให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ.แพร่ ขอรับการสนับสนุนการทำฝนเทียม จากหน่วยฝนหลวงเข้าทำฝนเทียมในพื้นที่
2. ให้โครงการชลประทานแพร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาระยะสั้น โดยใช้เครื่องสูบน้ำจากแหล่งน้ำข้างเคียง เข้าพื้นที่การเกษตรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
3. ให้นายอำเภอ และ อปท. สำรวจและรวบรวมข้อมูลพื้นที่การเกษตร ที่อาจได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้ง รายงานให้จังหวัดทราบโดยด่วน
4. ให้ สนง.ปภ.จ.แพร่ เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง ในวันที่ 8 ตุลาคม 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!