ร.อ.ธรรมนัส รมช.เกษตรและสหกรณ์ ประกอบพิธีบวงสรวง พ่อขุนงำเมือง ลั่น! พร้อมพัฒนาจังหวัด

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธี บวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ณ.ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ริมกว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา โดยมีหัวหน้า ส่วนราชการ และ ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ขอให้พ่อขุนงำเมืองช่วยปกปักรักษา คุ้มครอง ให้อยู่ดีมีสุข ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา จนถึงปัจจุบัน
ซึ่งในโอกาสเดียวกัน ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย กับผู้สื่อข่าวถึงแนวทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา ในฐานะที่เป็น ส.ส.เขต 1 ได้มีแนวทางการพัฒนา จังหวัดพะเยา และจะขอดำเนินการช่วยเหลือเกษตรก่อน โดยจะทำเป็นเป็นโมเดล คู่ขนานกันไปหลายหลายเรื่อง รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดพะเยา ของเรื่องถนน และอื่น ๆ ทั้งทางพะเยามีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอยู่แล้ว ซึ่งจะทำในรูปแบบของโมเดล
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นี้ จะมีการจัดงานข้าวหอมมะลิโลก ที่พื้นที่จังหวัดพะเยา และจะมีการจัดงานลอยกระทง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และมีอะไรหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาข้าวหอมมะลิ ราคาขั้นต่ำ ต้องเริ่มที่ 18,000 บาท ยางพารา กิโลกรัมละ 60 – 65 บาท ในเรื่องของราคาของเกษตรกรรมสัตว์เลี้ยง หรือว่าผลิตผลทางการเกษตรพืชไร่ เรือกสวน ก็จะยกระดับด้วย การเอากระดาษนำการผลิตและเวลานี้ดูแลการเกษตร ที่จะทำการเกษตรแปลงใหญ่ โดยใช้พื้นที่ของ สปก.และให้ตำบล อำเภอ เป็นบริษัท พร้อมจะมีตลาด อตก.เป็นตลาดของจังหวัด ที่จะรองรับผลิตผลทางการเกษตร
ซึ่งได้ไปทำเอ็มโอยู กับบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยหลายบริษัท ระบายสินค้าภาคการเกษตรของจังหวัดพะเยา ซึ่งมีผู้ว่าฯพร้อมด้วยทุกภาคส่วนในการบริหารแผ่นดินแบบบูรณาการบริหารจังหวัดพะเยา ซึ่งมีความมั่นใจว่า ในปลายปีที่จะถึงนี้รูปแบบชัดเจน ในการพัฒนาจังหวัดพะเยาที่สำคัญที่สุด ณ เวลานี้งบประมาณต่าง ๆ ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว จะได้ทำการติดตามนำมาบริหาร และพัฒนาจังหวัดพะเยาในโอกาสต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!