จุดเช็คอินแห่งใหม่! ชมภาพ 3 มิติ “วิถีคนยอง” วัดป่าตาล

ที่วัดป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ ได้มีศิลปินวาดภาพ ดำเนินงาน “โครงการพัฒนาศิลปะเชิงพุทธ สู่วิถีชุมชน บนผนังสาธารณะ” ร่วมกับ Paintdee 3D CNX Thailand และ โครงการป้ายสี แต้มฝัน ปันจินตนาการ ส่งเสริมกิจกรรมด้านศิลปะ สู่ชุมชน ณ วัดป่าตาล สนับสนุนโดย วช. ร่วมกับ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดำเนินการโดย อ. Manit Gowarhit และทีมงานสร้างสรรค์สิ่งดีสู่วิถีชุมชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!