ผลเลือกผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านนาแหลม ได้รับความไว้วางใจจากชาวบ้าน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 ตามที่อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้ประกาศรับสมัคร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านนาแหลม ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ แทนตำแหน่งที่ว่างแทนนายบรรจง หมั่นงาน ผู้ใหญ่บ้านที่พ้นวาระการดำรงตำแหน่ง โดยมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 บ้านนาแหลม ต.ทุ่งกวาว จำนวน 2 คน ดังนี้
เบอร์ 1 นางธิดาภรณ์ อินทอง สมัครผู้ใหญ่บ้าน มี ผู้ช่วย คือ นายสุรเชษฐ์ สืบคัด(บอส) และ นายธีรศักดิ์ วังสุวรรณรักษ์(ศักดิ์) นโยบายในการหาเสียง ว่า มุ่งมั่น ประสานใจ เพื่อพัฒนาบ้านนาแหลม หมู่ 6 เบอร์ 2 นายภุชงค์ สำลีราช(เฟียต) สมัครผู้ใหญ่บ้าน ผู้สมัครผู้ช่วยคือ นางมันทนา จุมพิต(ตี้) แล นายทศพล ทองหาญ(ออฟ) มีนโยบายในการหาเสียงว่า ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น อาสาพัฒนาโดยอำเภอเมืองแพร่ ได้กำหนดเลือกตั้ง วันที่ 5 ตุลาคม 2562 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ 6 โดยผู้สมัครทั้ง 2 เบอร์ต่างก็เป็นเครือญาติกันในหมู่บ้าน ได้ออกหาเสียงตามบ้านแนะนำตัว พูดแนวการทำงานเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน หลังการลงคะแนนเสร็จสิ้น เมื่อเวลา 15.00 น.วันนี้ ได้มีการนับคะแนนก็ได้มีชาวบ้านที่สนับสนุนทั้ง 2 เบอร์มาลุ้นการนับคะแนน ผลปรากฏว่า เบอร์ 1 นางธิดาภรณ์ อินทอง ได้ 143 คะแนน เบอร์ 2 นายภุชงค์ สำลีราช ได้ 201 คะแนน ผู้มาใช้สิทธิ์ 356 คน บัตรดี 344 บัตร บัตรเสีย 10 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 2 บัตร เป็นอันว่า เบอร์ นายภุชงค์ สำลีราช ได้รับความไว้วางใจชาวบ้านให้ทำหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านคนใหม่ ของ 6 บ้านนาแหลม ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!