อลังการ! นักท่องเที่ยวถวายโคมประดับ บริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

บรรยากาศการท่องเที่ยวในภาคเหนือ ก่อนถึงงานเทศกาลประเพณียี่เป็ง (ลอยกระทง) ที่จังหวัดลำพูน มีการจัดงานเทศกาลถวายโคม แด่ พระบรมธาตุหริภุญชัย และพระนางจามเทวี โดยมีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจ บูชาโคมประดับบริเวณวัดพระธาตุหริภุญชัย เพื่อถวายแด่องค์พระบรมธาตุหริภุญชัย ส่วนที่บริเวณบริเวณหน้าสะพานฮอมบุญ ข่วงพันปี หน้าประตูมหาวัน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน มีการจัดพิธีเปิดเทศกาลโคมหลากสี บูชาพระนางจามเทวี ประจำปี 2562 โดยมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในการเปิดงาน
ซึ่งในปีนี้เทศบาลเมืองลำพูน ได้จัดทำจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ที่น่าสนใจ โดยนำประติมากรรม ไม้ไผ่สานขนาดใหญ่ฝีมือของชาวชุมชน ในเขตเทศบาลเมืองลำพูน ซึ่งประดิษฐ์เป็นลักษณะของพระรอดหลวง หนึ่งในพระเบญจภาคี ของประเทศไทย และรูปโคมขาว มาจัดแสดงที่บริเวณประตูมหาวัน ใกล้กับวัดมหาวัน ให้นักท่องเที่ยว สามารถบันทึกภาพเป็นที่ระลึกได้ ในงานมีการแสดงฟ้อนโคม 250 คน จากชมรมอนุรักษ์ฟ้อนนครหริภุญชัยจังหวัดลำพูน จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดฯ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเดินขบวนแห่โคม จากบริเวณหน้าสะพานฮอมบุญ ข่วงพันปี ไปถวายโคมบริเวณลานอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ซึ่งผู้สนใจสามารถมาบูชาโคมไฟถวายแด่พระนางจามเทวี ได้ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!