เปิดโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ข้าราชการ พนักงานและบุคลากร วัดดอยจำปี

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน เป็นประธานเปิดกิจกรรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ ข้าราชการ พนักงานและบุคลากรอำเภอเชียงแสน ครั้งที่ 11 ณ วัดดอยจำปี หมู่​ 7 บ้านดอยจำปี ต.ป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์ เผยแพร่และสืบสานประเพณีด้านศาสนาและเพื่อให้ภาคส่วนราชการได้มีส่วนร่วมกิจกรรมกับประชาชนในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลศรีดอนมูล และคณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!