กรมพลศึกษาประชุม จัดการแข่งขันกีฬา นร. ครั้งที่41 อุดรธานีเกมส์

นายนิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในการประชุมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่41 “อุดรธานีเกมส์” (ประชุมครั้งที่ 1/2562) ตามที่กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดอุดรธานีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่41 “อุดรธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2563

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำนักกีฬา ในฐานะฝ่ายเลขานุการและประสานงาน จึงได้จัดประชุมเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงกำหนดการแข่งขันรอบคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาตัวแทน ทั้ง 10 เขต, กติกาการแข่งขัน และ คุณสมบัติของนักกีฬา โดยมีผู้แทนของแต่ละเขตพร้อมด้วยผู้รับผิดชอบแต่ล่ะชนิดกีฬาทั้ง35ชนิด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน กรมพลศึกษา

จังหวัดอุดรธานี พร้อมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่41 อุดรธานีเกมส์ 15-23 มกราคม 2563 ใช้ คุณทองโบราณ เป็นตัวนำโชค ส่วนสัญลักษณ์ การแข่งขัน อยู่ระหว่างการ ประกวดออกแบบ

โดยจะมีการแข่งขันรวมทั้งสิ้น 34 ชนิดกีฬา พร้อมกีฬาสาธิต แข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่41 ซึ่งทุกภาคส่วนของจังหวัดอุดรธานีล้วนยินดีและให้ความร่วมมือ เนื่องจากมีความพร้อม เพราะเป็น 1 ใน 6 จังหวัดของประเทศที่ได้รับการส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านกีฬา มีสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน เป็นจังหวัดที่มีความสามารถรองรับการประชุมสัมมนาในระดับสากล การคมนาคมสะดวก ทั้งรถยนต์ รถไฟและเครื่องบิน

มีที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวหลากหลาย และมีชื่อเสียงระดับโลก เช่น ทุ่งบัวแดง เป็นสถานที่ท่องเที่ยวลำดับที่ 2 ของโลก มีมรดกโลกให้ศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็นมา อีกทั้งยังมีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากล ให้เที่ยวชม สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่41 อยู่ในช่วงเวลาการเฉลิมฉลอง 127 ปี อุดรธานี ด้วย ดังนั้น นักกีฬา ผู้ควบคุมทีม และนักท่องเที่ยว จะได้สัมผัสบรรยากาศของการเฉลิมฉลอง พร้อมกันไปด้วย ในส่วนของสนามการแข่งขัน จะใช้ภายในจังหวัดอุดรธานีทั้งหมด

ซึ่งล่าสุด สนามการแข่งขันยิงปืนและสนามการแข่งขันกอล์ฟ 18 หลุม อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะเสร็จทันการแข่งขันในต้นปีหน้า ในด้านสัตว์นำโชค คณะกรรมการจัดการแข่งขันได้คัดเลือก คุณทองโบราณ เป็นสัตว์นำโชค ส่วนสัญลักษณ์ อยู่ระหว่างการประกวด หลังการแถลงข่าว มาการลงนามข้อตกลงจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ระหว่างกรมพละศึกษาและจังหวัดอุดรธานีด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!