นศ.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Freshy Night 62

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Freshy Night 62 Mathematic Education ณ โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่โดยมีอาจารย์จักรกริช ถ้ำแก้ว อาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ทั้งนี้เพื่อสานสัมพันธ์ให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องที่ได้ผ่านกิจกรรมกันมาตั้งแต่ต้นเทอมและเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภายในงานมีการแสดงของนักศึกษาที่ชื่อว่า “สี่ภาคที่บ้านเรา”, การแสดง Queen mathematic, การแสดง Rainny Folksong,  การแสดง Love at sundown dreams ความฝันในยามเย็น และการแสดง Solo (cover) และการพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างรุ่นน้องกับรุ่นพี่ ในบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น