คณะสงฆ์ ศรัทธาประชาชน หน่วยอบรมตำบลริมใต้ ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนาตามโครงการธรรมสัญจร

หน่วยอบรมประชาชนตำบลริมใต้ (อปต.) ร่วมกับคณะสงฆ์ตำบลริมใต้ และศรัทธาประชาชนกำนัน-ผญบ.ร่วมรับฟังพระธรรมเทศนา ตามโครงการธรรมะสัญจร ประจำปี 2562 ณ วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีพระครูปัญญาวิเชียร เจ้าคณะอำเภอแม่ริมเป็นประธานโครงการอบรมฯ พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ (พระอาจารย์ขาว) เจ้าคณะตำบลริมใต้ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวันนำพระภิกษุสามเณร ศรัทธาประชาชนเข้าร่วม

ร่วมแสดงความคิดเห็น