งาน “Korhemian Freshy Night 2019” ต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน Korhemian Freshy Night 2019 (โคฮีเมียน เฟรชชี่ไนท์ 2019) ที่ โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.ภาวนา เพชรพราย ประธานหลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดงานดร.ภาวนา เพชรพราย ประธานหลักสูตรวิชาภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าการจัดงานโคฮีเมียน เฟรชชี่ไนท์ ของนักศึกษาสาขาภาษาเกาหลี ปีการศึกษา 2562 ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีการศึกษา
เพื่อช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่กับนักศึกษารุ่นน้องและนักศึกษากับคณาจารย์ ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี ภายในงาน มีการแนะนำตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ด้วยภาษาเกาหลี, การประกวดชุดสวยงาม, การแสดงของนักศึกษา, การเล่นเกมส์ ตอบคำถามภาษาเกาหลี การคีบถั่ว การทายเพลง ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศความรักและความอบอุ่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น