ข่าวดี บรรจุ “ครูผู้ช่วย” พร้อมกันทั่วประเทศ โครงการครูคืนถิ่น 2,681 คน

ข่าวดี! บอร์ดคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ ก.ค.ศ. ไฟเขียวอนุมัติจัดสรรคืนอัตราว่างจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยจัดสรรคืนอัตราว่าง เพื่อบรรจุนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่นปี 2562 จำนวน 2,681 คน ในตำแหน่งครูผู้ช่วยตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคมที่ผ่านมา

และจัดสรรให้กับส่วนราชการต่าง ๆ จำนวน 24,319 อัตรา ดังนี้
-สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 23,086 อัตรา
-สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 1,023 อัตรา
-สำนักงาน กศน. 154 อัตรา
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 51 อัตรา
-สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 5 อัตรา

โดยให้แต่ละหน่วยงานกำหนดจำนวนและประเภทตำแหน่งตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐ (คปร.) กำหนด
รัฐบาลไทย

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น