ระดมทีมเครือข่ายสุขภาพ จัดประชาคมปราบลูกน้ำยุงลายเข้มข้น หลัง ต.วาวี ติดอับดับ 1 ของอำเภอ

เมื่อวันที่ 7 ต.ค. 2562 นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย ได้สั่งการ ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สรวย ร่วมด้วย เครือข่ายสุขภาพอำเภอแม่สรวย นำทีมโดย นายสุทัศน์ ยาวิชัย ปลัดอาวุโสอำเภอแม่สรวย นายยาพี จูเปาะ นายก อบต.วาวี นายสามารถ แก้วพลิก สาธารณสุขอำเภอแม่สรวย พร้อมด้วยบุคลากรสาธารณสุข อสม.ประจำหมู่บ้าน และชาวบ้าน เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้าน ณ บ้านห้วยไคร้ ม.13 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงรายเพื่อดำเนินการหาแนวทางและมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ พร้อมทั้งดำเนินการให้ความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โดยมีการนำเจ้าหน้าที่ออกสำรวจพร้อมทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และดำเนินการพ่นเคมีฝอยละออง ULV เพื่อทำลายยุงตัวแก่ในพื้นที่โดยทีมงาน ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 10.3 จังหวัดเชียงราย พบค่า HI : 9.73 ค่า CI : 4.87 มีมาตรการที่จะดำเนินการ ทุก ๆ สัปดาห์อย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะไมพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น และทาง อบต วาวี สนับสนุนวัสดุเคมีภัณฑ์ น้ำยา ที่เกี่ยวข้อง โดยมติที่ประชุมประชาคม ตกลงวางมาตรการปรับ สำหรับ หลังคาเรือน ที่พบลูกน้ำยุงลาย ในภาชนะที่น้ำขัง หรือไม่ให้ความร่วมมือ

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!