กลุ่มชาวบ้านไร่น้ำหิน ได้งบประมาณซ่อมแซมถนน หลังปลูกต้นไม้กลางถนน เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายวิจารณ์ วันจะนะ ผู้ใหญ่บ้านไร่น้ำหิน หมู่ที่ 5 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน พร้อมด้วยกลุ่มชาวบ้านพลังมวลชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาถนนสายบ้านใหม่จัดสรร-บ้านไร่น้ำหิน จนถึงบ้านห้วยจอย หมู่ที่ 2 ต.สันทะ อ.นาน้อย
หลังจากที่นายเริ่ม คำมินทร์ นายก อบต.สถาน ได้จัดสรรงบประมาณจาก อบต.สถาน โดยใช้ปูนสำเร็จมาเทถนน เพื่อมาดำเนินการซ่อมแซมถนนที่เกิดน้ำเซาะพัง เป็นหลุมเป็นบ่อ การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านลำบาก และใช้เวลาเดินทางนานกว่าเดิม ถนนบางแห่ง ชำรุดเสียหายต้องเดินเพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาอย่างมาก เมื่อกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานั้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนการสัญจรของผู้ใช้เส้นทางสายนี้ โดยมีราษฎรบ้านไร่น้ำหิน ร่วมพัฒนาครั้งนี้ 60 คน
นายวิจารณ์ วันจะนะ ผู้ใหญ่บ้านไร่น้ำหิน เปิดเผยว่า สำหรับถนนสายดังกล่าว เมื่อประมาณกลางเดือนสิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีกลุ่มชาวบ้านไร่น้ำหิน ปลูกต้นไม้กลางถนนหลังจากฝนตกติดกันหลายวัน ทำให้ถนนภายในหมู่บ้านไร่น้ำหิน หมู่ที่ 5 ต.สถาน อ.นาน้อย ได้รับความเสียหาย ซึ่งทำให้การเดินทางสัญจรลำบาก เนื่องจากถนนเกิดน้ำเซาะพังเป็นหลุมเป็นบ่อ การเดินทางเข้าสู่หมู่บ้านลำบาก ซึ่งเป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรผ่านไปมาอย่างมาก จึงได้พากันมาปลูกต้นต่างๆ กลางถนน เพื่อสะท้อนถึงปัญหาของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ที่ไม่เอาใจใส่การพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ จนกระทั่ง ทาง อบต.สถาน ได้จัดสรรงบประมาณจาก อบต.สถาน เพื่อใช้ซ่อมแซมในครั้งนี้
ซึ่งทางกลุ่มพลังมวลชนชาวบ้านในพื้นที่ ขอขอบคุณ อบต.สถาน ในการจัดสรรหางบประมาณมาปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณถนนดังกล่าวให้ดีขึ้น เพื่อแก้ปัญหาบรรเทาความเดือดร้อน และเกิดความปลอดภัยสำหรับผู้ที่สัญจรผ่านไปมาได้อย่างปลอดภัย ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน มาในครั้งนี้ ซึ่งทางหมู่บ้านไร่น้ำหิน ร้องขอความอนุเคราะห์จากนายกรัฐมนตรี ให้ช่วยสนับสนุนในครั้งนี้ด้วย เพื่อดำเนินการต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น