อบต.ไชยสถาน จัดโครงการสวมหมวกนิรภัย 100 %

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ บริเวณอาคาร อบต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นอภ.เมืองน่าน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมการดำเนินการมาตรการองค์กร ด้านการสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยมี นายเอกชาติ อินทรพัฒน์ นายก อบต.ไชยสถาน กล่าวรายงาน มีผู้แทนจากส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วม อาทิ นายจรัสพันธ์ อรุณคง ผู้แทนหัวหน้าสนง.ปภ.จ.น่าน, สนง.สสจ.น่าน, ตำรวจภูธร จ.น่าน ขนส่ง จ.น่าน, แขวงทางหลวงน่านที่ 1, บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด และบริษัท สยามโกบอลเฮาส์จำกัด ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสำคัญและลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนในเขตพื้นที่ ต.ไชยสถาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!