อบต.สะเนียน ประชุม “ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562

0
267
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์เครื่องเงินชมพูภูคาบ้านปางค่า อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายธีรพล วรรณวิภูษิต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน เป็น ประธานการประชุมโครงการ “ปั่นพิชิตดอยตี้ดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ให้การสนับสนุน อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานน่าน สำนักงานป่าไม้จังหวัด สถานีตำรวยภูธรเมืองน่าน สโมสรโรตารีน่าน และสื่อมวลชน ร่วมประชุม
เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่รองรับการขยายตัวการท่องเที่ยวของตำบลสะเนียน และจังหวัดน่าน กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้ท้องถิ่น รณรงค์ให้นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปหันมาใช้จักรยานในการออกกำลังกายสร้างเสริมสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ห่างไกลโรค และส่งเสริมการใช้จักรยานเดินทางระยะใกล้-ไกล เพื่อลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิง ลดภาวะโลกร้อน เพื่อเป็นการเผยแพร่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ได้สัมผัสวิถีชีวิตชุมชนในท้องถิ่นตำบลสะเนียน เพื่อนำรายได้ทั้งหมดหลังจากหักค่าใช้จ่าย มอบให้กองทุนดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลสะเนียน (Long Term Care) และโครงการเพื่อสาธารณะกุศลอื่นๆ ของศูนย์ ปั๋นสุข อบต.สะเนียน
กิจกรรมปั่นจักรยาน “ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ ดูวิถีชุมชน ยลธรรมชาติ” ครั้งที่ 2 ประเภท นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป ปั่นจักรยานขึ้นดอยตีดู้ว์ รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร กำหนดปั่นจักรยาน ในวันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม 2562 ประกาศรับสมัคร 10 ตุลาคม 2562 – 30 พฤศจิกายน 2562 สมัครวันสุดท้าย 30 พฤศจิกายน 2562 ค่าสมัครบุคคลทั่วไป 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยานและเหรียญที่ระลึก ค่าสมัคร VIP 1,000 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยานและเหรียญที่ระลึก (สามารถปั่นได้ทั้ง 2 ประเภท)
ประเภทการปั่น ปั่นชิลล์ ระยะทาง 10 กิโลเมตร (รับเหรียญ ตรงจุดร้านน่านตะวันฟาร์ม) ปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ชายและปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์หญิง ระยะทาง 30 กิโลเมตร (รับเหรียญบนดอยตีดู้ว์) นักปั่นที่เข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-3 ทั้งชายและหญิง จะได้รับถ้วยรางวัลและของที่ระลึก โดยมีข้อกำหนดของจักรยานและผู้เข้าร่วมกิจกรรม คือ ประเภทเสือภูเขา และเสือหมอบ มีเกียร์ที่เหมาะสม มีอุปกรณ์ไฟท้าย เบรกล้อหน้าและล้อหลัง โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ชำระเงินค่าสมัครทุกคนจะได้รับการประกันอุบัติเหตุ
วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 17.00 น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อ ณ ที่ร้านเครื่องเงินชมพูภูคาตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน วันอาทิตย์ ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ข่วงเมืองน่าน เวลา 04.00น. รับลงทะเบียน พร้อมรับเสื้อและนักปั่นรับประทานอาหารเช้า นักปั่นร่วมตัวกันที่จุดสตาร์ท พบกันที่ข่วงเมืองน่าน ปล่อยตัวนักปั่น ระยะทาง 30 กม. เวลา 08.00 น. ร่วมสนุกปิดโครงการที่จุดเส้นชัย (ดอยตีดู้ว์) โดย HIGH LIGHT คือการปั่นจักรยานพิชิตขึ้นสู่ดอยตีดู้ว์ ซึ่งมีความสูงชันและเส้นทางโค้งคดเคี้ยวและเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกยามเช้า) รวมระยะทาง 30 กิโลเมตร
ผู้สนใจชำระค่าสมัครผ่าน ชื่อบัญชีปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ โดย นายธีรพล วรรณวิภูษิต หรือ นางนงนุช พรมมี หรือ นายวีระชัย หมู่สกุล เลขบัญชี 674-5-54355-9 ธนาคาร/สาขา ธนาคารกรุงไทย สาขาบิ๊กซี น่าน รับสมัครทางเว็บไซต์ โอนเงินภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 สมัครด้วยตนเองได้ที่ อบต.สะเนียน ในเวลาราชการ ร้านเครื่องเงินชมพูภูคา ตำบลไชยสถาน ทุกวัน โทร. 054-710177 ค่าสมัครปั่นชิลล์ 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยาน จำนวน 1 ตัว, เหรียญที่ระลึก และได้รับประกันอุบัติเหตุ ค่าสมัครปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์ชายและปั่นพิชิตดอยตีดู้ว์หญิง 500 บาท ได้รับเสื้อปั่นจักรยาน 1 ตัว, เหรียญที่ระลึก และได้รับประกันอุบัติเหตุ กำหนดจำนวนผู้สมัครทุกประเภท ไม่เกิน 500 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น