จัดการอบรม ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยืน ให้แก่ สมาชิกกลุ่มชีววิถี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอทุ่งช้าง เป็นประธานจัดการอบรมโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยืน ให้แก่ สมาชิกกลุ่มชีววิถี บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน
โดยมี นายสรรเพชญ์ ปุละ หัวหน้าสำนักงานน่าน กล่าวรายงาน พร้อมด้วยฝ่ายสื่อสารองค์กรสำนักงานน่าน ได้จัดการอบรมโครงการ ชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยืน ให้แก่ สมาชิกกลุ่มชีววิถี บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน จำนวน 36 ครัวเรือน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ,ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของ EM รวมไปถึงการนำ EM มาประยุกต์ใช้ในการเกษตร การขาย EM เพื่อการเกษตร และการทำน้ำยาเอนกประสงค์ไว้ใช้ในครัวเรือน รวมไปถึงการส่งเสริมการเลี้ยงกบ เลี้ยงปลาดุก เลี้ยงไก่ และปลูกผักปลอดภัย ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ ได้จัดขึ้นที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ศูนย์การเรียนรู้บ้านทุ่งผึ้ง เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอทุ่งช้าง เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาดูงานและเป็นการดำเนินการตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่อง”เศรษฐกิจพอเพียง” ในชุมชนและสามารถขยายต่อไปสู่ชุมชนอื่นได้อย่างยั่งยืนต่อไป และครั้งนี้ทางบริษัทไฟฟ้าหงสา จำกัด ได้นำเสนอข้อมูลการพัฒนาโครงการไฟฟ้าหงสาให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้รับทราบข้อมูลในการดำเนินงานที่ถูกต้องและร่วมสนับสนับงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น