เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 2562 นายสันติ เที่ยงธรรม พัฒนาการจังหวัดตาก (พช.ตาก) เป็นประธานการประชุมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2562 ณ ศูนย์แสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านแม่กลองคี ตำบลโมโกร อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก และเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ สอ.พช. ประจำปี 2562

 


ร่วมแสดงความคิดเห็น