พช.เชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่

วันพุธที่ 9 ตุลาคม 2562 นายอาทร พิมชะนก พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานบริหารจัดการศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ (ข่วงสันกำแพง) โดยมี นางสาวมณฑิรา ฟูปิง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้ให้การต้อนรับฯ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์แสดงจำหน่าย และกระจายสินค้า OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และด้านการธุรกรรมทางเศรษฐกิจที่ผ่านสื่ออีเล็กทรอนิคส์ (ระบบ e-commerce) ทางเว็บไซต์ www.otopchiangmai.com เพื่อจำหน่ายสินค้า OTOP ณ ข่วงสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!