ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก มอบนโยบาย และตรวจเยี่ยมพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เดินทางลงพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ที่พักพิงชั่วคราวบ้านแม่หละ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่หละ รับฟังบรรยายสรุปและมอบนโยบายและตรวจเยี่ยมพื้นที่ พร้อมทั้งเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าสองยาง เพื่อรับมอบนโยบาย
และในวันนี้ช่วงเช้า มีการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอท่าสองยางประจำเดือนตุลาคม 2562
วาระการประชุม แนะนำตัวข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ประกอบด้วย
1. นายธันย์วัฒน์ ภูริวัฒนเมธา ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ จพง.ปค.ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทนน่ยอำเภอท่าสองยาง
และ 2. นายสมพร ราชภักดี ปลัดอําเภอ จพง.ปค ชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคงและร่วมประชุมเรื่องการจัดงานทอดกฐินสามัคคี อำเภอท่าสองยาง ประจำปี 2562 อำเภอท่าสองยางกำหนดจัดงานทอดกฐินสามัคคีอำเภอท่าสองยางประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562
เวลา 09.00 น. ณ สำนักสงฆ์รวมศรัทธา บ้านมะโอโกร หมู่ที่ 8 ตำบลแม่สอง อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และเรื่องประชาสัมพันธ์การเปิดคลินิกทันตกรรมนอกเวลาราชการ เนื่องด้วยโรงพยาบาลท่าสองยาง เปิดให้บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป ในวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. บริการอุดฟันถอนฟันขูดหินปูนผ่าฟันคุด ฟันเทียมถอดได้ ฟันเทียมติดแน่น รักษาคลองรากฟัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!