นอภ.เชียงแสน ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ และทำประชาคมเตรียมหมู่บ้านนำร่อง

เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน นำทีมข้าราชการ/คณะกรรมการระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน เข้าร่วมประชาคมขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ณ บ้านสวนดอก ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยบ้านสวนดอกมีจำนวนครัวเรือนอยู่จริงจำนวน 60 หลังคาเรือน มีตัวแทนครัวเรือนเข้าร่วม 58 คน ผลการประชาคม 58 คน เห็นชอบรับโครงการร้อยใจรักษ์ มาดำเนินการในพื้นที่ ซึ่งคิดเป็น 96.67 เปอร์เซ็นต์ ผ่านหลักเกณฑ์ของโครงการฯ โดยอำเภอเชียงแสน จะดำเนินการประชาคมหมู่บ้านนำร่องอีก 2 หมู่บ้าน ในวันที่ 10 และ 11 ต.ค. 2562 หลังจากส่งปลัดอำเภอ เข้าร่วมอบรมกิจกรรมเรียนรู้ประสบการณ์การประยุกต์ใช้แนวพระราชดำริ โครงการร้อยใจรักษ์ นำคณะทำงานโครงการร้อยใจรักษ์ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรมเรียนรู้ ณ โครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้าน ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!