จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระกุศล พระเจ้าวรวงศ์เธอ

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 ได้ร่วมกับ อำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันประสูติวันประสูติ 8 ตุลาคม โดยมี นายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ นายอำเภอแม่แตง เป็นประธานในพิธี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน บก.ตชด.ภาค 3 ,กก.5 บก.กฝ.บช.ตชด. ,กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำรวจภูธรอำเภอแม่แตง เจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ ,ทหาร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 200 คน ณ วัดธาราทิพย์ชัยประดิษฐ์ บ้านห้วยชมพู หมู่ที่ 8 ตำบลแม่แตง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!