นายกอบต.วาเล่ย์ ประชุมชี้แจ้งข้อราชการ และมอบนโยบายมอบหมายงานข้าราชการ อบต.

วันที่ 9 ตุลาคม 2562  ร้อยโทเฉลิม บุญพรวงศ์ นายกอบต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก เปิดประชุมชี้แจงสรุปผลการประเมินผู้บริหาร(นายก อบต.) รอบการประเมินครั้งที่ 2
(1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) และมอบหมายหน้าที่ กำชับให้ข้าราชการ พนักงานจ้างเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญประจำเดือน ตุลาคม 2562 เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสงานและพิธีสำคัญของอำเภอพบพระ ในเดือนตุลาคม 2562 ดังนี้
– จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562
– พิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 23 ตุลาคม 2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ อ.พบพระ จ.ตาก
– กิจกรรมโครงการ จังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดตากประจำปี 2563 ในวันที่ 17 ตุลาคม 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านดอนเจดีย์ หมู่ 7 ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
– กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ซึ่งมีกำหนดจัดกิจกรรม
วันที่ 13 ตุลาคม 2562 หลังเสร็จพิธีวางพวงมาลาและถวาย บังคมแล้ว(น้ำตกนางครวญ)
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 ตัดต้นไม้ 2 ข้างทาง ทำความสะอาดถนน บ้านผ่านศึกพัฒนาหมู่ที่ 6 ต.วาเล่ย์ อ.พบพระ จ.ตาก
วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ร.4 (วัด โบถส์ คริสต์) ยังไม่กำหนดสถานที่
วันที่ 23 ตุลาคม 2562 หลังจากเสร็จพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (ไฟฟ้า 2 ข้างทางของเขต เทศบาล/อบต.พบพระ)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!