ผวจ.แพร่ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ได้มอบหมายให้ นายเสรี ทรงศักดิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวมยุรี แก้วโมรา เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ จ.อ.พรต ทับทิมทอง ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
ร่วมต้อนรับนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ พร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าและความพร้อมของสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ที่ได้มีการปรับปรุงสนาม เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 (รอบคัดเลือก) ในเดือนพฤศจิกายน 2562 นี้ ซึ่งผลการตรวจสอบและการรายงานการปรับปรุงสนามเป็นที่พึงพอใจของ ผวจ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!