รัฐบาลญี่ปุ่นให้การสนับสนุน โครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลหล่ายงาว

วันที่ 9 ตุลาคม 2562 สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ได้จัดพิธีส่งมอบรถดับเพลิงของ “โครงการจัดหารถดับเพลิงประจำเทศบาลตำบลหล่ายงาว ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั้นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) โดยมีนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนายสมพงษ์ เทพไหว นายกเทศมนตรีตำบลหล่ายงาว เป็นผู้รับมอบ
ทั้งนี้ตำบลหล่ายงาว ตั้งอยู่ในพื้นที่กันดาน ทิศตะวันออกของจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นเขตชายแดนติดกับประเทศลาว โดยพื้นที่ร้อยละ 99 เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และป่าไม้ในฤดูแล้งมักจะเกิดไฟป่าและปัญหาการขาดแคลนน้ำบ่อยครั้ง ประชาชนส่วนใหญ่ใช้น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากภูเขา  ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกลงมาในแต่ละปี รถบรรทุกน้ำที่ออกไปช่วยเหลือชาวบ้านมีสภาพเก่าเนื่องจากใช้งานมานานหลายปี
ดังนั้นรัฐบาลญี่ปุ่น จึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดซื้อรถดับเพลิงอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้ำ 4,000 ลิตร พร้อมเครนกระเช้าไฟฟ้าอีก 1 คัน ให้แก่เทศบาลตำบลหล่ายงาว เป็นงบประมาณมูลค่า 3,016,000 บาท ซึ่งการจัดหารถได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยให้ประชาชนในตำบลหล่ายงาว มีความปลอดภัยในการดำรงชีวิตและมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น รัฐบาลญี่ปุ่นมีความมุ่งมั้นที่จะสนับสนุนการจัดการกับความมั้นคงของมนุษย์ โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่า เพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (คุซะโนะเนะ) ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!