อ.แม่สรวย เข้มด่าน จัดชุด จ.ย.ย.ลาดตระเวณ ป้องปรามยาเสพติด

เมื่อวันที่ 10 ต.ค.2562 ปกครอง ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย โดยการนำของ นายสันธาน ชาญเดช กำนัน ต.ท่าก๊อ ได้สั่งการให้ นายธรรมศาสตร์ ก๋าแก้ว แพทย์ประจำ ต.ท่าก๊อ นำกำลัง ผรส. ออกตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย และร่วมตั้งด่านชุมชน กับ นายสุรชัย กันจินะ ผญบ.หมู่ 6 นายอุดร ปากหวาน ผญบ.หมู่ 12 นายเสาร์ มณีเล็ก ผญบ.หมู่ 14 พร้อมด้วย ผช. ชรบ. ร่วมตั้งด่านชุมชน บริเวณสะพานแม่น้ำลาว บ้านหล่ายลาว
และได้จัดชุดลาดตระเวนรถจักรยานยนต์ ออกตรวจ พื้นที่หมู่ 6, 12, 14 และถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย เขตติดต่อระหว่าง ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย เขตติดต่อ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งปัจจุบันพบว่ายาเสพติดได้ทะลักเข้าสู่สายในเป็นจำนวนมาก รวมทั้งป้องปรามเด็กวัยรุ่นไม่ให้มั่วสุม แข่งรถ ซึ่งมีผู้ร้องเรียนว่าใช้เส้นทางบนถนนสายแม่สรวย- เวียงป่าเป้า เป็นสถานที่ประลองแข่งรถ ผลการปฏิบัติงานไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย และการกระทำผิดแต่อย่างใด

ร่วมแสดงความคิดเห็น