อุทยานแห่งชาติดอยภูคาสานความร่วมมือกับบริษัท AIS พัฒนาโรงเรียน

ช่วงระหว่างวันที่ 9​ -11 ตุลาคม 2562​ ที่ โรงเรียนบ้านน้ำปัวพัฒนา หมู่ 12 ตำบลภูคา อำเภอปัว จังหวัดน่าน นายฉัตรชัย โยธาวุธ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยภูคา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยภูคา​ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13(แพร่)​
ร่วมกับพนักงาน บริษัท​ เอไอเอส​ ร่วมกันดำเนินโครงการอุ่นใจอาสา พัฒนาโรงเรียน ใน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนในระดับ ชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นประถมศึกษาที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 80 คน​ กิจกรรมดังกล่าวมีการปรับปรุงโรงครัว โรงอาหาร และระบบน้ำดื่ม ให้ถูกสุขลักษณะ พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การเรียน เครื่องครัว ให้กับทางโรงเรียน เป็นกิจกรรม ที่เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนและสุขอนามัยของนักเรียน

ด้านนายฉัตรชัย​ โยธาวุธ​ กล่าวว่ากิจกรรมในลักษณะนี้เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ประกอบการภาคเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องการเรียนการสอนของนักเรียนในพื้นที่รอบอุทยาน อยากให้นักเรียน ในพื้นที่ที่ห่างไกล ได้รับประโยชน์ ในเรื่องการเรียนการสอนและสุขภาพอนามัยจึงมีการ ทำโครงการร่วมกับอุทยานแห่งชาติดอยภูคา กิจกรรมในรูปแบบนี้ก็จะได้ประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ประชาชนเข้าใจถึงบทบาทของอุทยานแห่งชาติมากขึ้น ไม่ใช่แค่เพียง การออกตรวจปราบปรามจับกุมผู้กระทำผิดลักลอบทำลายทรัพยากรป่าไม้เท่านั้น​ แต่ยังทำให้ประชาชนเข้าใจว่า หน่วยงาน ในพื้นที่ที่ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาตินั้น ยังมีขีดความสามารถเข้ามาช่วยเหลือ​ เข้ามาส่งเสริม ในเรื่องของการเรียนการสอนและความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!