กอ.รมน.จ.น่าน บรรยายการสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุม ร.ร.ศึกษาสงเคราะห์ อ.เวียงสา จ.น่าน
พ.อ.รุศมนตรี จิณเสน รอง ผอ.รมน.จ.น่าน มอบหมายให้ พ.อ.พงศ์ศิริ พงศ์อาริยะมงคล หน.กลุ่มงานอำนวยการและบริหารงานบุคคล กอ.รมน.จ.น่าน บรรยายให้ความรู้ในการสร้างจิตสำนึก เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม ป้องกันการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน พื้นที่ จ.น่าน ให้กับ นศท. ชั้นปีที่ 1 – 3 (รด.จิตอาสา) จำนวน 700 คน จาก 16 สถานศึกษา เพื่อการแจ้งข่าวและรายงานข่าวสารเมื่อมีเหตุการณ์ (สายด่วนเพื่อความมั่นคง 1374) โดย กอ.รมน.จ.น่าน มุ่งหวังที่จะสร้างการรับรู้และเกิดความตระหนัก ว่าการที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่นั้น ไม่ได้เป็นหน้าที่ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่เป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมด้วยช่วยกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!