อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สบอ.13 (แพร่) ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์

0
80
เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 06.00 น. ที่ อุทยานแห่งชาติขุนน่าน ภายใต้อำนวยการ นายเกรียงศักดิ์ ถนอมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 13 มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ ใสสะอาด หน.อุทยานแห่งชาติขุนน่าน สบอ.13 (แพร่) พร้อมด้วยจนท. อช.ขุนน่าน ชุดลาดตระเวนที่ 2 ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol)
ตามคำสั่งอุทยานแห่งชาติขุนน่าน ที่ 67/2562 ลงวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เรื่อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่อุทยานแห่งชาติตามมาตรฐานระบบลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (Smart Patrol System) บริเวณสันดอยป่าก๋งและดอยป่ากู่ ป่าห้วยแป๋น ลำห้วยกอม ดอยหนองก๋วง ต.บ่อเกลือใต้ อ.บ่อเกลือ จ.น่าน พิกัดเริ่มที่ 728891 E 2109272 N สิ้นสุดที่หน่วยพิทักษ์ฯ พิกัดที่ 728859 E 2109238 N รวมระยะทางในการลาดตะเวนทั้งสิ้น 29 กิโลเมตร พบปัจจัยนิเวศ พบร่องรอยสัตว์ป่า ไม่พบร่องรอยการกระทำผิดและจนท.อช.ขุนน่าน ชุดลาดตระเวนที่ 3 ออกตรวจลาดตระเวนเชิงคุณภาพในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (Smart Patrol) บริเวณ​พื้นที่​ป่า​ขุน​ห้วย​ก่อ​กูด​และ​ขุน​ห้วย​สะแ​วง​ท้องที่​บ้านนา​บง​หมู่​ 14 ต.บ่อเกลือ​ใต้ อ.บ่อเกลือ​ จ.น่าน พิกัดเริ่มที่ 732384 E 2116193N สิ้นสุดที่หน่วยพิทักษ์ฯ พิกัดที่ 732384N, 2116203E รวมระยะทางในการลาดตะเวนทั้งสิ้น 6.7 กิโลเมตร พบปัจจัยนิเวศ พบร่องรอยสัตว์ป่า ไม่พบร่องรอยการกระทำผิด

ร่วมแสดงความคิดเห็น