เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลาประมาณ 09.00 น. ที่บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำน่าน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประธานเปิดการแข่งขันเรือประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 ภายใต้การดำเนินงาน นายวิโรจน์ หวั่นท็อก นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเวียสา พร้อมทีมงาน การจัดงานครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้ดำรงไว้สืบไป และเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านให้เป็นที่รู้จักทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมจังหวัดน่านมากยิ่งขึ้น ซึ่งเรือจังหวัดน่านมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดอื่น เป็นเรือขุดแบบเรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค มีความสง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม และมีแห่งเดียวในประเทศ ที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดน่านด้วย
สำหรับการแข่งขันเรือประเพณี อำเภอเวียงสา ประจำปี 2562 แบ่งเป็นประเภทเรือใหญ่ 5 ลำ เรือกลาง 7 ลำ เรือเล็ก 6 ลำ และเรือเอกลักษณ์น่าน (เรือมะเก่า) 11 ลำ รวมทั้งสิ้น 29 ลำ จัดการแข่งขัน 2 วัน คือวันที่ 12-13 ตุลาคม ซึ่งในงานการแข่งขันเรือประเพณี จะแข่งขัน หลังจากการทานสลากภตรวัดบุญยืน (พระอารามหลวง) ซึ่งถือปฏิบัติสืบทอดกันมา ในวันออกพรรษาเป็นระยะเวลานาน ภายในงานได้มีการรณรงค์ งดดื่มเหล้า-เบียร์ และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิดตลอดระยะเวลาการจัดงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น