ชาวตำบลไชยวัฒนา จัดงานประเพณีถวายทานสลากพัตร

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น.ที่พระธาตุ 4 มุมเมือง บ้านท่าควาย หมู่ 3 ตำบลไชยวัฒนา อำเภอปัว จังหวัดน่าน คณะศรัทธาพุทธศาสนิกชน ประชาชน ในพื้นที่ชาวตำบลไชยวัฒนา นำโดยนายประสิทธิ์ ศิริรัตน์ กำนันตำบลไชยวัฒนา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไชยวัฒนา และสภาวัฒนธรรมตำบล พุทธศาสนิกชนประชาชนในพื้นที่ตำบลไชยวัฒนา และศรัทธาจากตำบลบ้านใกล้เรือนเคียง ร่วมกันทำบุญถวายทานก๋วยสลากพัตร ก่อนสิ้นวันออกพรรษา และการการแข่งขันการแข่งเรือ เชื่อมความสามัคคีของชาวตำบลไชยวัฒนา ปลอดเหล้า เบียร์ ประจำปี 2562 เพื่อเป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาช้านานให้คงอยู่สืบไป และสร้างความสามัคคี ความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชุมชน ระหว่างหมู่บ้านและตำบลให้มากยิ่งขึ้น
สำหรับงานประเพณีทานก๋วยสลากพัตร และการแข่งแข่งเรือของชาวตำบลไชยวัฒนา เป็นประเพณีที่ที่สืบต่อกันมาหลายสิบปี ซึ่งเรือแข่งของชาวบ้านในพื้นที่ถึงแม้จะเป็นเรือเล็ก แต่ถือได้ว่า ชุมชน ได้นำเอาเอกลักษณ์ของเรือแข่งประจำจังหวัดน่าน มาตกแต่ง โดยเรือทุกลำ มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามไม่เหมือนเรือแข่งจังหวัดอื่น ๆ เป็นเรือขุดแบบเรือชะล่า หัวเรือแกะสลักเป็นรูปพญานาค อ้าปาก ชูคอ อวดเขี้ยวโง้งงอ สง่างาม ลำตัวเรือทาสีสวยสด และมีลวดลายที่สวยงาม จึงถือเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านในพื้นที่ หมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลไชยวัฒนา ทุกคน โดยทางหมู่บ้านต่าง ๆ ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ ไม่ว่าจะเป็นการลด ละ เลิก การดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอลสิ่งของมึนเมาทุกชนิด
ซึ่งการแข่งขันเรือยาวในครั้งนี้ โดยมี 8 หมู่บ้าน ส่งผีพานเรือแข่งเข้าร่วมการแข่งขัน ประเภทเรือพาย 5 ฝีพาย ซึ่งการจัดงานประเพณีถวายทานก๋วยสลากพัตร และแข่งเรือของชาวตำบลไชยวัฒนา ในครั้งนี้ ได้มีประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ได้ออกเชียร์เรือของตนเองให้ได้เข้าเส้นชัย บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน ซึ่งการแข่งขันการแข่งเรือครั้งนี้ไม่เหมือนการแข่งในพื้นที่ต่าง ๆ เพราะเป็นการแข่งขันในอ่างกักเก็บน้ำในสระน้ำนิ่ง น้ำไม่ไหล ไม่เหมือนการแข่งขันในลำน้ำ ทำให้ฝีพายเรือจากหมู่บ้านต่าง ๆ ต้องออกแรงมากกว่า ซึ่งเรือแข่งบางลำออกมาได้แค่ 5 เมตร เรือก็ล่ม จมน้ำทั้งเรือทั้งฝีพาย และบางคู่ก่อนจะเข้าเส้นชัย เรือล่มก่อน หมดโอกาส เป็นแชมป์ ซึ่งได้สร้างความสนุกสนานเป็นอย่างมาก โดยมีประชาชนในพื้นที่อำเภอปัว ประชาชนทราบข่าว รวมถึงนักท่องเที่ยวมาชมการแข่งขันเรือพายขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!