อุตุฯประกาศ เข้าสู่ฤดูหนาว 17 ตุลาคม ปีนี้หนาวกว่าปีที่แล้ว

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศ ประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ในวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2562 เนื่องจากอุณหภูมิต่ำสุดบริเวณ ประเทศไทยตอนบน จะลดลงอยู่ในเกณฑ์อากาศหนาวเย็นเกือบทั่วไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับ ลมที่พัดปกคลุม บริเวณประเทศไทยในระดับล่างที่ความสูงประมาณ 100 เมตรถึงประมาณ 3,500 เมตร ได้เปลี่ยนเป็นลมตะวันออก เฉียงใต้หรือลมตะวันออก
ส่วนลมระดับบนที่ความสูงประมาณ 5,000 เมตรขึ้นไป ได้เปลี่ยนเป็นลมฝ่ายตะวันตก รวมทั้งปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง สําหรับภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุก หนาแน่นต่อไป
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2562

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น