พุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดน่าน ตักบาตรเทโวโรหนะ วัดพระธาตุเขาน้อย ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ที่วัดพระธาตุเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมืองน่าน จังหวัดน่าน พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยว นำข้าวสารอาหารแห้ง และอาหารปรุงสุก ร่วมทำบุญตักบาตร เทโวโรหณะ โดยอำเภอเมืองน่าน ร่วมกับเทศบาลตำบลดู่ใต้ สภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองน่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี 2562 เพื่อส่งเสริมรักษาประเพณีวัฒนธรรม เทศกาลออกพรรษา โดยมีการปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ โดยมีพระสงฆ์ จำนวนกว่า 100 รูป ออกรับบิณฑบาต เดินลงมาจากวัดพระธาตุเขาน้อย เส้นทางบันไดนาค รวมทั้งสิ้น 303 ขั้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณอันประเสริฐของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นการส่งเสริมรักษาประเพณีการทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ที่ปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนาน นอกจากนี้ ยังมีวัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร และวัดพระธาตุแช่แห้ง ได้จัดงานนี้ขึ้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมา

วันเทโวโรหณะ หมายถึง วันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 มีประเพณีตักบาตรในวันนี้ บางแห่งก็ตักบาตรในวันถัดมา วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 การตักบาตรในวันนี้มีลักษณะพิเศษ คือ จะอัญเชิญพระพุทธรูปขึ้นประดิษฐานบนล้อเลื่อนที่บุษบก และมีบาตรวางตั้งอยู่ด้านหน้า และจะมีคนลากล้อเลื่อนไปอย่างช้าๆ พระสงฆ์จะเดินตามเรียงเป็นแถว ส่วนพุทธศาสนิกชนจะนั่งเรียงเป็นแถว และนำข้าวต้มลูกโยนมาใส่บาตร บางวัดอาจจะมีการจัดสถานที่เป็นแบบจำลองเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจริงๆ เมื่อถึงวันเทโวโรหณะ ในที่บางแห่ง พุทธศาสนิกชนนิยมไปทำบุญตักบาตรที่วัด เตรียมอาหาร ข้าวต้มมัด และข้าวต้มลูกโยน หลังจากตักบาตรแล้ว มีการอาราธนาศีล สมาทานศีล และรักษาศีล ฟังธรรมและทำสมาธิตามโอกาส เพื่อทำให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใส แผ่เมตตา และกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติ ผู้ล่วงลับ และสรรพสัตว์ ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง 3 เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนี้ จึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกเหลือเพียง ตักบาตรเทโว เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยม ตักบาตรเทโว ปฏิบัติเป็นประเพณีสืบมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น