ชวนเที่ยวชม งานประเพณีลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1,000 ดวง

นายจริยาทร สูหู่ ผอ.ทร ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานจังหวัดตาก แจ้งว่า ททท.สำนักงานจังหวัดตาก ขอเชิญชวนชมดวงประทีปลอยระยิบระยับ เป็นสายกลางแม่น้ำปิง ที่หาชมได้ยาก และมีเฉพาะเพียงจังหวัดตากเท่านั้น ประเพณีที่ผูกพันระหว่างสายน้ำ และวิถีชีวิตชุมชนริมแม่น้ำปิง ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นของความเชื่อ ต่อการขอขมาแม่น้ำคงคา ในช่วงวันลอยกระทง ด้วยลักษณะทางกายภาพของแม่น้ำปิง มีร่องน้ำยาวเป็นสาย เมื่อลงลอยกระทงอย่างต่อเนื่อง เกิดเป็นสายต่อกันระยิบระยับ
ชาวบ้านเห็นเป็นโอกาสอันดี ในการสร้างความสามัคคีของคนในชุมชน จึงมีการจัดขบวนแห่จากชุมชนไปยังริมแม่น้ำปิง และช่วยกันน้ำกระทงลงลอย เพื่อให้ต่อกันเป็นสาย เป็นกุศโลบายในการสร้างขวัญและกำลังใจของคนในชุมชน ที่แสดงถึงความรักและความสามัคคี ต่อมาเกิดการเปรียบเปรยระหว่างชุมชน จึงเกิดการแข่งขัน ถือเป็นงานรื่นเริงที่สร้างความร่วมมือร่วมใจ ของคนในจังหวัดตาก จนก่อเกิดเป็น “งานประเพณีแข่งขันลอยกระทงสาย ไหลประทีป 1,000 ดวง” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Facebook : TAT TAK (www.facebook.com/taktravel)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!