อัยการสูงสุด ร่วมทอดกฐินสามัคคีถวาย ณ วัดปราสาท

วันที่ 26 ตุลาคม 2562 นายวงศ์สกุล กิตติพรหมวงศ์ อัยการสูงสุด นายวัฒนชัย คุ้มวงศ์ดี ที่ปรึกษาอัยการ ภาค 5 นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา อดีตอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายนพรัตน์ นาคประเสริฐ อธิบดีอัยการ ภาค 5 นายชูชัย เลิศพงศ์อดิศร อดีตสมาชิกวุฒิสภาเชียงใหม่ พร้อมคณะ และคณะศรัทธาวัดปราสาท ร่วมกันเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีถวาย ณ วัดปราสาท ได้ปัจจัย 1,111.111. บาท เพื่อนำปัจจัยบูรณะปฏิสังขรณ์ ถาวรวัตถุ เสนาสนะของวัด โดยมีพระครูธีรธรรมประกาศ เจ้าอาวาส เป็นประธานรับและองค์ครอง ณ วัดปราสาท ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น