เทศบาลเมืองน่านและองค์กรภาคี ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด ประจำปี 2562

เทศบาลเมืองน่าน ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เครือข่ายองค์กร งดเหล้า จ.น่าน ททท.สำนักงานน่าน สำนักงานวัฒนธรรม จ.น่าน สภาวัฒนธรรมเทศบาลเมืองน่าน และองค์กรภาคี ขอเชิญเที่ยวงานประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด ประจำปี 2562
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นี้ ณ บริเวณลานรวมใจ (ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ) ชมการแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน การประกวดหนูน้อยนพมาศ และการประกวดกระทงกลาง มาร่วมลอยกระทง เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามของไทย แสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตา ขอขมาต่อพระแม่คงคา สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาทางพุทธศาสนา วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ ในงานประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด ประจำปี 2562 ณ จ.น่านด้านนายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวว่า การจัดงานประเพณีลอยกระทง ปลอดเหล้า-เบียร์ และเบื่อประทัด ประจำปี 2562 โดยปีนี้กำหนดจัดงานขึ้น ในวันจันทร์ ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันนักขัตฤกษ์ เริ่มงานตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งตามประเพณีโบราณสืบมาได้จัดให้มีพิธีลอยกระทง เพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคาและสืบสานประเพณีอันดีงาม กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทงในปีนี้ ณ บริเวณลานรวมใจ (ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ) โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงทางวัฒนธรรม กิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน การประกวดหนูน้อยนพมาศ เป็นต้น

สำหรับพื้นที่ประชาชนที่จะมาลอยกระทงในปี ทางสำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ได้จัดสถานที่ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว สามารถลอยกระทง ได้ตามริมแม่น้ำน่าน ใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ไปจนถึงจุดตัดสินงานแข่งเรือ และตามชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ที่อยู่ริมแม่น้ำน่าน สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ กองการศึกษาฯ เทศบาลเมืองน่าน โทร 054-710234 ต่อ 139 ในวันเวลาราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!