นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ชวนไปดูเสาหิน เสาธรรมชาติ ที่เป็นหลักแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกับเมียนมา

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ในพื้นที่ของอำเภอแม่สะเรียง มีตำบลหนึ่งที่ติดกับชายแดนประเทศเมียนมา คือตำบลเสาหิน เหตุที่ได้ชื่อว่าตำบล ”เสาหิน” เพราะ พื้นที่บริเวณใกล้หมู่บ้าน ได้เกิดเสาหินขึ้นเองตามธรรมชาติ ซึ่ง”เสาหิน”เกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดจากดินบนภูเขาสูงถูกกัดเซาะของลมและฝนอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้ดินทรุดตัวลง จึงทำให้เกิดเป็นดินผสมหินตั้งเป็นแท่ง สูงประมาณ 2 – 3 เมตร ตั้งอยู่เป็นหลักเขตกั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ตำบลเสาหิน ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง เป็นระยะทางประมาณ 96 กิโลเมตร สภาพพื้นที่ของตำบลเสาหินทั้งหมดตั้งอยู่ในเขตป่า 3 แห่ง ดังนี้ 1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสาละวิน 2.เขตอุทยานแห่งชาติสาละวิน 3.เขตป่าสงวนแห่งชาติ การเดินทางเข้าสู่ตำบลเสาหินเป็นถนนลาดยาง แต่สำหรับเส้นทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน ต่อ หมู่บ้าน และการเดินทางไปชมเสาหิน เป็นถนนดินและลำห้วย การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชอบการผจญภัยในป่าเขาที่ไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเหมือนในเมืองใหญ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!