ใกล้เข้ามาแล้วนะ งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี ๒๕๖๒ วันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

อำเภอเมืองลำปาง ขอเชิญพุทธศาสนิกชนในลำปางและใกล้เคียง ร่วมงานประเพณี “งานบุญตามรอยศรัทธา ไหว้สาอริยสงฆ์เจ้า หลวงพ่อเกษม เขมโก” ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๗ – ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ณ สถานปฏิบัติธรรมหลวงพ่อเกษม เขมโก ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. ชมขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะหลวงพ่อเกษม เขมโก พิธีถวายเครื่องครัวตานสักการะและถวายมาลัย หลวงพ่อเกษม เขมโก และในเวลา ๑๘.๓๐ น. พิธีเปิดงาน พิธีจุดเทียนขันแก้ว ๕ โกฐาก ชมการแสดงฟ้อนอามิสปูจา นบวันทา สักก๋า อริยสงฆ์เจ้าครูบาเกษม เขมโก การแสดงตีก๋องปู่จาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. การแสดงพระธรรมเทศนา และโรงทานจากศิษยานุศิษย์และผู้มีจิตศรัทธา วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๑๐๘ รูป

ร่วมแสดงความคิดเห็น