ผลการคัดเลือก ภาคเยาวชนจักรยาน จังหวัดตาก

วันที่ 2 พ.ย. 62 เหรียญทองแดง ทีมไทม์ไทรอัล 70 กม.
1.เด็กชายติณพัตน์ เมืองเดช โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2. นายกฤตเมธ วรวุฒิพุทธพงศ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3. นายศุภโชค แก้วสุยะ โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม
4. นายวีรวิชญ์ อุตศิลปศักดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
5.เด็กชายรัชชานนท์ วงศ์อินทร์ โรงเรียนดาราวิทยาลัย
และผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมและให้กำลังใจนักกีฬาจักรยานการในการแข่งขันกีฬาเยาวชน รอบคัดภาค จ.ตาก รายการ ทีมไทม์ไทรอัล 70 กม.

ร่วมแสดงความคิดเห็น