แผนเวนคืนที่ มอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงรายล่าช้า ทุนจีนสนใจร่วมสร้าง

คณะกรรมการหอการค้า จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า คณะทำงานติดตามโ … อ่านเพิ่มเติม แผนเวนคืนที่ มอเตอร์เวย์เชียงใหม่-เชียงรายล่าช้า ทุนจีนสนใจร่วมสร้าง