วัดถิ่นใน เชิญชวนพุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญเจ้าภาพไทยธรรม งานพระราชทานเพลิงศพอดีตเจ้าอาวาส

พระครูพิบูลพัฒนโกศล เจ้าคณะ อ.เมืองแพร่ / เจ้าอาวาสวัดโศภนาลัย ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่ รักษาการเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ เจริญพรว่า ด้วยพระครูวรกิตติสุนทร อดีตเจ้าอาวาสวัดถิ่นใน ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่  /อดีตเจ้าสํานักศาสนศึกษาวัดถิ่นใน / อดีตประธานหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลบ้านถิ่น / อดีตประธานศูนย์ปฏิบัติธรรม แห่งที่ 14 / อดีต ผอ.ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดถิ่นใน ได้มรณภาพจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562 ณ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก คณะกรรมการวัดถิ่นใน และคณะศิษยานุศิษย์ จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทําบุญเป็นเจ้าภาพไทยธรรม (เครื่องสังเค็ด) พิธีบําเพ็ญกุศล ออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดถิ่นใน ในการจัดงานพระราชทานเพลิงศพ ได้นิมนต์พระสงฆ์จํานวน 200 รูป โดยคณะกรรมการต้องจัดเตรียมเครื่องไทยธรรมไว้ และยังขาดปัจจัยจำนวนมาก จึงขอบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชน ได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา ดังนี้1. กระเป๋า จำนวน 200 ใบ ใบละ 500 บาท, 2. ผ้าไตร จำนวน 200 ไตร ๆ ละ 1,000 บาท, 3. ผ้ารับประเคน จำนวน 200 ผืน ๆ ละ 20 บาท, 4. ปัจจัยถวายพระ จำนวน 200 รูป ๆ ละ 1,500 บาท, 5. หนังสืออนุสรณ์ จำนวน 1,500 เล่ม ๆ ละ 100 บาท หรือทําบุญบริจาคตามกําลังศรัทธา บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน สาขากาดน้ำทอง อ.เมือง จ.แพร่ ชื่อบัญชี บําเพ็ญกุศลศพพระครูวรกิตติสุนทร บัญชีเลขที่ 02 0284 4129 78 ขออานิสงส์ผลบุญจงบังเกิดแก่ผู้ใจบุญใจกุศล ที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้ มีอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดกาลนานเทอญ

ร่วมแสดงความคิดเห็น