ขอเชิญพุทธศาสนิกชน ร่วมงานผ้ากฐินพระราชทาน วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้ากฐินให้ นางกนกอร เทพพิทักษ์ พร้อมทั้งคณะทอดถวาย ในวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2562 จึงขอเชิญสาธุชนร่วมทำบุญ ณ วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง
วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน 2562
เวลา 17.00 น. พระสงฆ์จำนวน 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐิน
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562
เวลา 09.00 น. เจ้าภาพ และสาธุชนพร้อมกันที่หน้าพระวิหาร อัญเชิญผ้าพระกฐินและบริวาร ตั้งขบวนแห่จากซุ้มประตูโขงโบราณเข้าวัด ขึ้นสู่พระวิหาร พิธีทอดถวายผ้าพระกฐินแด่พระสงฆ์ฯ คณะสงฆ์อนุโนทนาเป็นเสร็จพิธีฯ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!