ร่วมประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน ลอยกระทงในรูปแบบเรือสำเภา หนึ่งเดียวในประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง เทศบาลนครลำปาง ขอเชิญชวนชาวลำปางและนักท่องเที่ยว ร่วมงานสืบสานประเพณี “ล่องสะเปาจาวละกอน มรดกแผ่นดินถิ่นละกอนแห่งเดียวในประเทศไทย” 10 – 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ท่าน้ำสิงห์ชัย ถนนบ้านเชียงราย และข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา จ.ลำปาง และขอรณรงค์เชิญชวนให้ใช้ “สะเปา” หรือกระทงในรูปแบบของเรือสำเภา และกระทงอื่น ๆ ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม อาทิ สะเปาไม้ สะเปามะละกอ สะเปากาบกล้วย ฯลฯมาลอยในแม่น้ำวังตามประเพณีปฏิบัติ เพื่อร่วมกันส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามที่มีแค่จังหวัดลำปาง หนึ่งเดียวในประเทศไทย ให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้นวันที่ 10 พฤศจิกายน ชมการประกวดแม่หญิงสะเปาแก้ว-สะเปาคำ ณ ข่วงนคร
วันที่ 11 พฤศจิกายน ชมการประกวดสะเปาน้ำ แห่งเดียวในประเทศไทย ณ ท่าน้ำสิงห์ชัย
วันที่ 12 พฤศจิกายน ชมการประกวดสะเปารถใหญ่ เคลื่อนขบวนจากสามแยกเก๊าจาว – รร.เทศบาล 3
เชิญมาสัมผัสบรรยากาศและกลิ่นไอของวัฒนธรรมล้านนา การประดับตกแต่งเมืองด้วยประทีปโคมไฟล้านนา การจำหน่ายสินค้า OTOP การแสดงดนตรีพื้นเมืองและอลังการโคมล้านนา ณ บริเวณถนนบ้านเชียงราย และข่วงนครห้าแยกหอนาฬิกา จังหวัดลำปาง พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง สอบถามรายละเอียดงานเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานลำปาง 054-222214 ได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น