อ.ลอง จัดงานนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ ประกวดแม่นางสีเวย หนุ่มอนันตยศ-มหันตยศ

อ.โกมล พานิชพันธ์ ประธานสภาวัฒนธรรม อ.ลอง และกรรมการวัดห้วยอ้อ ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่ เผยว่า วัดศรีดอนคำ (วัดห้วยอ้อ) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานแพร่ สำนักงานวัฒนธรรม จ.แพร่ วัดศรีดอนคำ สภาวัฒนธรรม อ.ลอง และ ทต.ห้วยอ้อ ได้ร่วมกันจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ ต.ห้วยอ้อ และร่วมงานเฉลิมฉลองเทศกาลลอยกระทง ระหว่างวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2562 ณ วัดห้วยอ้อ ในงานแต่ละคืนมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจย้อนยุค ดังนี้วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 การประกวดอีนางสีเวล (สาวงาม) เทพบุตรอนันตยยศ-มหันตยศ (หนุ่มหล่อ) ลอยกระทงเล็กรอบเจดีย์ ตักบาตร 108 จุดประทีปรอบพระธาตุห้วยอ้อ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 การแสดงฟ้อนรำของนักเรียนและกลุ่มแม่บ้าน เวทีวัฒนธรรมลิเกคณะ “ยอดชายมาลัยทอง” ดนตรีลองซาวด์ ลอยกระทงเล็กรอบเจดีย์ ตักบาตร 108 จุดประทีปรอบพระธาตุห้วยอ้อ
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ประกวดแม่นางสีเวย (ผู้สูงวัย) ประกวดน้องนางสีเวย (หนูน้อย) ลิเกคณะ “ยอดชายมาลัยทอง” ลอยกระทงเล็กรอบเจดีย์ ตักบาตร 108 จุดประทีปรอบพระธาตุห้วยอ้อ และเวลา 16.00 น. ชมขบวนแห่เครื่องนมัสการพระธาตุห้วยอ้อ กระทงของหมู่บ้านและสถานศึกษา คณะศรัทธาวัดห้วยอ้อ จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ไปร่วมงานนมัสการประธาตุห้วยอ้อ ตามวันดังกล่าวได้
พระธาตุห้วยอ้อ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งใน จ.แพร่ และเป็นที่สักการะเคารพบูชาของชาวเมืองลองมาแต่โบราณกาล นับระยะเวลาถึง 1,000 ปี ตามตำนานพระธาตุห้วยอ้อและตำนานแหลมลี่ ยังกล่าวถึงประวัติเมืองลอง จะเห็นได้ว่าประวัติเมืองลองนั้น ยังอ้างตามตำนานของพระธาตุห้วยอ้อ แสดงให้เห็นว่าพระธาตุห้วยอ้อนั้น มีความสำคัญต่อชาวเมืองลองมากในอดีตตามตำนานกล่าวไว้ว่า เมื่อครั้นพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ เพื่อเดินทางไปปกครองเมืองหริภุญชัย โดยเสด็จมาทางเรือตามกระแสน้ำปิง ชะรอยทางผิดมาตามลำน้ำยม ได้พลัดหลงเข้ามาบริเวณหนองอ้อ จึงได้เกิดโต้เถียงซักถามกันในหมู่ข้าราชบริพาร ว่ามาถูกทางหรือไม่ เมื่อหาข้อยุติไม่ได้พระนางจามเทวีจึงตรัสว่า “ลองขึ้นไปดูก่อนเถอะ” และก่อนจะออกจากบริเวณแห่งนี้ พระนามจามเทวีได้โปรดให้แบ่งพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าช่วงพระอุระ (กระดูกอก) บรรจุในพระธาตุมาสร้างขึ้น ณ ริมฝั่งปงอ้อนั้น ในเวลาต่อมาพระธาตุนี้ คือ พระธาตุห้วยอ้อ วัดศรีดอนคำ และเป็นที่สักการะเคารพบูชาของชาวเมืองลองตลอดมาจนถึงปัจจุบัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!