มฟล.แสดงความชื่นชม ‘ศ.เกียรติคุณ ดร.เควิน เดวิด ไฮด์’ เป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา ติดอันดับโลกหลายรายการ

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ได้จัดงานแสดงความยินดีกับ ศ.เกียรติคุณ ดร.เควิน เดวิด ไฮด์ (Prof. Dr. Kevin David Hyde) อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา พร้อมนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ ในความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ด้วยมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง และทำให้มหาวิทยาลัย มีชื่อติดอันดับในการจัดอับดับต่างๆ ของมหาวิทยาลัยจากทั่วโลก ในหลายรายการ อาทิ อันดับที่ 601 – 800 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก สำหรับปี 2020 หรือ THE World University Rankings 2020 (THE-WUR 2020) ด้วยคะแนนสูงสำหรับการอ้างอิงงานวิจัย
และอันดับที่ 1 ของประเทศไทย อันดับที่ 1 ในเอเชีย และอันดับที่ 19 ของโลก สำหรับหมวดพืชและสัตวศาสตร์ (Plant and Animal Science) จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก 2020 Best Global Universities ของ U.S.News รวมถึงอันดับที่ 1 ของโลกในกลุ่ม Mycology ใน Centre for World University Rankings (CWUR) 2017 เป็นต้น
โดยกิจกรรมมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี, รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง ที่ต่างได้กล่าวแสดงความชื่นชมยินดีแด่ ศ.เกียรติคุณ ดร.ไฮด์ และทีม เพื่อขอบคุณสำหรับการทำงานหนัก และเพื่อเป็นแรงบันดาลใจแก่นักวิจัยต่อไป ท่ามกลางคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้เข้าร่วมแสดงความชื่นชมร่วมกัน
ศ.เกียรติคุณ ดร.ไฮด์ เป็นอาจารย์ชาวอังกฤษ เริ่มทำงานที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เมื่อเดือนมกราคม 2551 ในสังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเป็นผู้มีความเขี่ยวชาญ และเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ ระดับนานานชาติ ในการวิจัยด้านเห็ดและรา (Mycology) โดยเฉพาะในการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและความสัมพันธ์ ในเชิงวิวัฒนาการของเห็ดและรา
ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ศ.เกียรติคุณ ดร.ไฮด์ ได้ถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง และได้สร้างผลงานวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย มากกว่า 800 ผลงาน ยังเป็นนักวิจัยพี่เลี้ยงให้กับนักวิจัยรุ่นใหม่ ของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ และสำนักวิชาที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ผลักดันให้มหาวิทยาลัย จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา ในปี พ.ศ. 2555 พร้อมดำรงตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ขับเคลื่อนงานวิจัยทางด้านเชื้อรา ได้แก่ การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของเชื้อเห็ดรา
และการควบคุมเชื้อราสำคัญที่ก่อโรคพืช และการใช้ประโยชน์จากเชื้อเห็ดรา ตลอดจนการศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเชื้อเห็ดรา เพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์ และเพื่อเป็นศูนย์กลางในการสร้างเครือข่าย ด้านข้อมูลของสายพันธุ์เชื้อเห็ดรา ความหลากหลาย ตลอดจนการเก็บสายพันธุ์ของเชื้อเห็ดรา เพื่อจัดเป็นคลังจุลินทรีย์ทางด้านเชื้อเห็ดรา ในระดับภูมิภาคเอเชีย
ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา มีพันธกิจ ด้านวิจัย ศึกษาด้านความหลากหลายทางชีวภาพ อนุกรมวิธาน และสงศ์วานวิวัฒนการของเชื้อเห็นราจากประเทศไทย ศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดกินได้และเห็ดป่า/ศึกษาการปรับปรุงพันธุ์เห็ด ศึกษาหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดรา เพื่อการใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ อาทิ การเกษตร อุตสาหกรรม และการแพทย์, ด้านบริการชุมชน, ด้านการเป็นศูนย์กลางด้านความร่วมมือ และด้านข้อมูลสายพันธุ์เชื้อเห็ดรา ความหลากหลาย และการเก็บรวบรวม เก็บรักษาตัวอย่างแห่งในระดับภูมิภาคเอเชียและนานาชาติ และด้านการเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเชื้อเห็ดรา ในระดับนานาชาติ
สำหรับผลงานที่ผ่านมา ของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเชื้อรา ภายใต้การนำของ ศ.เกียรติคุณ ดร. ไฮด์ ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ ของเชื้อเห็ดราในประเทศไทย โดยค้นพบและรายงานเชื้อเห็ดราสายพันธุ์ใหม่ มากกว่า 600 ชนิด จากประเทศไทย และได้ตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ มากกว่า 700 ผลงาน โดยปัจจุบันศูนย์ฯได้มีการเก็บสายพันธ์ของเชื้อเห็ดราในคลังสายพันธุ์เชื้อเห็ดรา ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประมาณ 10,000 ตัวอย่าง ซึ่งประกอบด้วยสายพันธุ์เชื้อเห็ดราชนิดใหม่ มากกว่า 2,000 ชนิด และเชื้อเห็ดราที่สำคัญ ที่จะสามารถนำไปใช้ในด้านต่าง ๆ ต่อไป
นอกจากนี้ ยังได้มีการศึกษาการเพาะเลี้ยงเห็ดป่าจากประเทศไทย และศึกษาหาสารอกฤทธิ์ทางชีวภาพชนิดใหม่ การหาสาระสำคัญแหล่งใหม่จากเห็ด ได้รายงานเห็ดป่าชนิดใหม่ที่มีสาระสำคัญ มากกว่า 20 ตัวอย่าง ซึ่งมีศักยภาพในการเพาะเลี้ยง และส่งเสริมให้กับเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมต่อไปศ.เกียรติคุณ ดร. ไฮด์ กล่าวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า ขอแสดงความชื่นชมต่ออธิการบดีผู้ก่อตั้ง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ สำหรับการสนับสนุนในทุกอย่าง และยังให้อิสระในการทำงานวิจัย และขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาเอก และทีมวิจัยจากทั่วโลกสำหรับผลงานและความร่วมมือ ก่อนจะกล่าวย้ำว่า ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา จะยังคงรักษาตำแหน่งมหาวิทยาลัยวิจัยเชื้อเห็ดรา อันดับ 1 ของโลก และรักษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้อยู่ในอันดับที่สูงที่สุด ในฐานะมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทยและเอเชีย
โดยความความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการจัดอันดับโลก ได้ยืนยันแล้วว่ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ดีที่สุดสำหรับวิจัยด้านเห็ดรา และสัตวศาสตร์ในประเทศไทย เอเชียและทั่วโลก

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!