ตำรวจภูธรภาค 5 ประชุมการบริหารงาน ครั้งที่ 2/2562

วันนี้ ( 6 พ.ย.2562 ) เวลา 09.00 น.พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข ผบช.ภ.5 เป็นประธานการประชุมการบริหารงาน ครั้งที่ 2/2562 ประกอบด้วย พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฑฒิ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.สมสง่า ชรินทร์ รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.บัณฑิต ตุงคะเศรณี รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.อดุลย์ ดรุณเพท รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.กฤตธาพล ยี่สาคร รอง ผบช ภ.5 , ผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับการ , รองผู้บังคับการ และหัวหน้าสถานีในสังกัด
ในโอกาสเดียวกันนี้ ได้ทำการมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่ผู้ที่ประพฤติดีและมีผลงานดีเด่นในห้วงเดือนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสโมสร คุ้มแก้ว – ขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 ถนนมหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น